Designet med lidenskap for rå natur

Reguleringsplanen for Meløya og Skorpa er bygget på respekt for områdets betydning som natur- og rekreasjonsområde. Det rå og barske landskapet på nordsiden av øya, med det naturlige badebassenget «Vallan», blir både bevart og mer tilgjengelig for byens befolkning. Bevaring av kystlandskapet og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv har vært viktige elementer i reguleringen, og 2/3 av øya blir bevart som før.

Vi skal skape et boligområde som henger sammen arkitektonisk og estetisk, samtidig som det blir variasjon og valgfrihet.

Rene linjer

 

På Skorpa skal det bygges ca 370 boliger med 1-3 etasjer. Det anerkjente Arkitektkontoret Niels Torp AS har tegnet illustrasjonsplanen for de 8 feltene. Målet er å skape gode uterom og felles møteplasser samtidig som plassering av boligene tar hensyn til vær og vind og utnytter de flotte sol og utsiktsforholdene.

I harmoni med omgivelsene

 

Det er et viktig hensyn i utbyggingen å skape en helhet og sammenheng mellom boligene. Hvert felt vil få egne, detaljerte utforminger. På Skorpa skal det skapes trivsel og et oppvekstområde med variasjon, helhet og moderne løsninger.