«All inclusive»

For de fleste borettslag kan vi nesten si at du får «all inclusive». Med det mener vi at alt er enkelt og tilrettelagt for at du kan ha «litt ferie hver dag», da det er ordnede forhold rundt blant annet vedlikehold, bokostnader og vaktmester. Bokostnadene er oversiktlige, ved at «alt» er inkludert i felleskostnadene.

Når du vurderer om du skal kjøpe en borettslagsleilighet, er det viktig å se på hva felleskostnadene inkluderer. Det som ofte er inkludert i felleskostnadene er; kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring bygg, ytre vedlikehold, serviceavtaler, kabel-tv, internett, vaktmester, regnskap, revisjon, heis, felles lys i ganger/fellesareal mm.

Felleskostnadene er delt opp i en driftsdel og en rentedel – driftsdelen er de eksemplene som er nevnt over, og som er kostnader man alltid vil ha uansett boform. Rentedelen er rentekostnaden på din andel av fellesgjelden – og denne får du en skattefordel av på lik linje som dine private lån. Renten er flytende (hvis ikke annet er oppgitt) og er fremforhandlet av KBBL for at borettslaget skal ha best mulig betingelser i banken. Betaler borettslaget avdrag på fellesgjelden (avdragsfri periode på nye borettslag) er dette inkludert i felleskostnadene.

Under kan du se et eksempel hvor vi har sammenlignet bokostnadene i en enebolig mot bokostnadene i et borettslag.

Når du vurderer om du skal kjøpe en borettslagsleilighet, er det viktig å se på hva felleskostnadene inkluderer.

Les mer

Borettslag har en unik finansieringsmodell; du låner noe gjennom borettslaget og noe har du som egenkapital eller gjennom eget lån.

Les mer

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. Én viktig årsak er at så mange eier sin egen bolig.

Les mer

Det er mange fordeler med å kjøpe ny bolig - her er noen av dem.

Les mer

Vi bygger ditt fremtidige hjem - og her skal du trives i mange år.

Les mer

Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel - og betyr at du kommer foran andre i boligkøen.

Les mer