Eier av egen bolig

For å slå det fast med en gang; du eier din egen bolig også i borettslag. Fellesområdet og tomten eies av borettslaget sammen med de andre andelseierne. Det å bo i borettslag gjør at du får en enklere og tryggere hverdag; borettslagets styre har ansvar for utvendig vedlikehold, vedlikehold av fellesarealer og av selve bygningen.

Generalforsamling og styret

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget – og alle eiere har rett til å delta og stemme.  Avgjørelser i forhold til fellesløsninger og fellesarealer tas på borettslagets generalforsamling (en gang i året). På generalforsamlingen velges et styre som tar seg av daglig drift av borettslaget mellom generalforsamlingene. Styrets oppgaver er f.eks økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter – med god hjelp fra kunderådgiver i KBBL. Styret har også mulighet til å ta ulike kurs i regi av KBBL slik at styremedlemmene er bedre rustet for å organisere et borettslag.

Vedlikehold

En beboer i et borettslag bestemmer selv oppussing og vedlikehold innendørs i egen bolig. Utvendig vedlikehold av fasader, tak, inngangspartier og av fellesarealet er det borettslaget som har ansvaret for. Mange borettslag har vaktmester som tar seg av vedlikehold, trappevask, gressklipping, bytting av lyspærer i fellesarealene og andre reparasjoner. Når det trengs utvendig vedlikehold eller oppgradering, tar borettslaget opp et felles lån (fellesgjeld) om de ikke har oppsparte midler. Det kan styret gjøre fordi beboerne eier bygningene i fellesskap. Lånebetingelsene i banken er også gunstige siden banken kan ta pant i hele borettslagets eiendom (i motsetning til i et sameie).

Stabilt bomiljø

Prinsippet om at du som eier leiligheten også bor i den, gjør borettslag til en god boform. Det er mulighet for utleie, men med begrensninger. Fordelen med at de fleste som bor i et nabolag eier boligen de bor i er flere;

* De har som regel større interesse av å ta vare på fellesområdene og bygningen

* Det er sannsynlig at de bor der over lengre tid og derfor er det gode sjanser for å bli godt kjent og for å skape et godt bomiljø.

* Stabile naboer og ikke hyppig utskifting og leieboere som tar lite hensyn til naboene og som deltar lite i fellesskapet fordi de uansett ikke skal bo i boligselskapet lenge.

Utleie til nær familie slik som; barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre kan du gjøre – så lenge du måtte ønske.

Når du vurderer om du skal kjøpe en borettslagsleilighet, er det viktig å se på hva felleskostnadene inkluderer.

Les mer

Borettslag har en unik finansieringsmodell; du låner noe gjennom borettslaget og noe har du som egenkapital eller gjennom eget lån.

Les mer

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. Én viktig årsak er at så mange eier sin egen bolig.

Les mer

Det er mange fordeler med å kjøpe ny bolig - her er noen av dem.

Les mer

Vi bygger ditt fremtidige hjem - og her skal du trives i mange år.

Les mer

Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel - og betyr at du kommer foran andre i boligkøen.

Les mer