Forkjøpsrett og KBBL-medlem

Forkjøpsrett betyr at du kommer foran andre i køen. Som medlem i KBBL har du forkjøpsrett på alle borettslag tilknyttet KBBL. Forkjøpsretten utlyses på www.kbbl.no.

Forkjøpsretten gjelder ikke ved salg til ektefelle, barn, barnebarn, foreldre eller andre nære slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for selger og ektefelle.

Se her for mer informasjon om forkjøpsrett; https://www.kbbl.no/medlemskap/forkjoepsrett/om-forkjoepsrett/ eller for å melde deg inn som medlem i KBBL.

Utfyllende informasjon fås fra KBBL.

Når du vurderer om du skal kjøpe en borettslagsleilighet, er det viktig å se på hva felleskostnadene inkluderer.

Les mer

Borettslag har en unik finansieringsmodell; du låner noe gjennom borettslaget og noe har du som egenkapital eller gjennom eget lån.

Les mer

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. Én viktig årsak er at så mange eier sin egen bolig.

Les mer

Det er mange fordeler med å kjøpe ny bolig - her er noen av dem.

Les mer

Vi bygger ditt fremtidige hjem - og her skal du trives i mange år.

Les mer

Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel - og betyr at du kommer foran andre i boligkøen.

Les mer