Om utbygger

Utbyggingen

Utbyggingen på Skorpa gjennomføres av Skorpa Eiendom AS som eies av KBBL Eiendomsutvikling AS og Backe Prosjekt AS. Begge er solide aktører innen eiendom. Med lokal forankring ønsker Skorpa Eiendom å oppfylle boligdrømmen og skape trivsel for Kristiansunderne «midt i naturen – tett på byen».

KBBL Eiendomsutvikling AS

KBBL Eiendomsutvikling AS eies 75% av Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) og 25% av Averøy Gruppen  AS. KBBL ble startet i 1946 og har i over 75 år bygget boliger for sine medlemmer – Averøy Gruppen AS ble etablert i 2010 og er eid av Mino AS og Nordbohus Averøy AS som har 20 år med prosjektutvikling bak seg. Averøy Gruppen AS kom inn på eiersiden i selskapet i 4. kvartal 21.

KBBL har vært med på utviklingen/utbyggingen av «nye» Skorpa siden selskapet kjøpte eiendommen i 2006.

Prosjektutviklerne i moderselskapene har fokus på å utvikle boliger tilpasset et marked i stadig endring. Prosjektledelsen og oppfølgingen under byggingen gjøres hovedsakelig av teknisk avdeling i KBBL. Oppfølgingen av økonomien i borettslagene både under bygging og i alle årene etterpå, er det regnskaps- og forvaltningsavdelingen i KBBL som sørger for.

Vi i Skorpa Eiendom AS vil ta godt vare på deg som kunde gjennom hele kjøpsprosessen, og KBBL for alle de årene du bolig i boligen (borettslaget) – derfor har vi ekstra fokus på at våre kunder skal være fornøyde.

Backe Prosjekt AS

Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av bolig, næringseiendom og offentlige bygg. Vi utvikler prosjekter alene eller i samarbeid med grunneiere, partnere og investorer. Ulike samarbeidsformer gir mulighet for deling av kompetanse, ressurser og risiko gjennom alle prosjektets faser. Backe Prosjekt jobber for å bli et av de ledende miljøer innen prosjektutvikling av boliger og næringseiendom i Sør-Norge. Vi har som målsetning å igangsette 500 boliger og 25.000 m2 næringsbygg i året.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid med lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre effektive prosesser fra regulering til overlevering. Vi prioriterer kvalitet og profesjonalitet i alle deler av vårt arbeid. Tilhørigheten til Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø, klima, helse og sikkerhet.

Backe Prosjekt har hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune, men vi har også avdelingskontorer på Kongsberg, Hamar, Jessheim, Fredrikstad og Stavanger.

Vårt mål er å igangsette 500 boliger i året. Vi utvikler nyskapende bygg til folk og samfunn.