Nå er vi i gang!

 Vårt nye boligprosjekt på Skorpa inkluderer to nye bruer – én som skal erstatte dagens bru over til Meløya, og én bru videre til boligprosjektet nord for dagens bebyggelse på Skorpa. Sommeren 2017 vil den nye broa til Meløya være ferdig. Å få erstattet dagens bru med en ny, vil også være til stor fordel for de som bor på Skorpa i dag. Årsskiftet 2017/18 er det planlagt at den andre brua skal være ferdig – samt nye veier med gang- og sykkelvei, og da vil det ved neste årsskifte være klart for innflytting i de første boligene på «nye» Skorpa.

En liten setning med flott tekst kommer her.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En liten setning med flott tekst kommer her.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nysgjerrig? Ta kontakt, så forteller vi mer!

Moderne og praktiske boliger med gode uterom

På Skorpa vil du bo «midt i naturen – tett på byen». I det legger vi, at du vil bo tett på naturen i en bebyggelse som åpner seg mot sjø og utsikt. Samtidig er det kort veit til byen, skolen, butikker og servicefasiliteter. Her vil barna trives og de voksne får frihet til å nyte livet, sport, og fritidsaktiviteter og nærheten til byen.

Boligfeltene vil få godt planlagte og spennende grøntområder og lekeplasser. Øya har allerede et spennende naturmangfold. Sammen gir dette en sjelden mulighet til å bo i grønne omgivelser og mulighet for et sunt levesett.

Klynger og små tun gir trivelige bomiljø

Vi skal skape et boligområde som henger sammen arkitektonisk og estetisk, samtidig som det blir variasjon og valgfrihet. Trivsel – både i boligen og i oppvekstområdet, med variasjon, helhet og moderne løsninger står i fokus ved utbyggingen av Skorpa. Det vil bli etablert små tun og uteområder hvor både barn og voksne kan møtes til sosialt fellesskap.

Barn vokser på å ha gode uteområder. Derfor vil landskapsarkitekten legge vekt på opparbeidelse av gode uteområder som inviterer til samhold og aktivitet.